lunes, 28 de septiembre de 2009

INTERACTIVITAT

Edu3.cat

Desenvolupament dels processos interactius dels ordinadors


Els primers ordinadors van ser inventats només per fer càlculs, amb el pas del temps van esdevenir mitjans de comunicació.

El nord-americà Vannevar Bush, a mitjans del s.XX, va proposar un model per millorar la comunicació científica: fer que els conceptes estiguessin a llocs diferents, als quals es podia accedir per ampliar la informació, un principi de l’idea d’hipertext. Segons Bush s’havia d’operar per associació d’idees, tal com ho fa la ment humana.

Els ordinadors, que tan sols acabaven d’aparèixer i només entenien de números, amb el temps van canviar i van començar a treballar amb textos, sons i imatges.

Un altre nord-americà, Ted Nelson, va elaborar un projecte: “Xanadu”, un arxiu virtual que va donar lloc a diverses innovacions, com els termes hipertext i hipermèdia. Hipertext és un sistema d'organització de la informació, ens facilita la possibilitat de moure’ns per dins d'un text i cap a textos diferents per mitjà de paraules clau, l’ hipertext és una de les formes de hipermèdia que s’enfoca a dissenyar, escriure i redactar text en un mitjà de comunicació (en anglès: media). Aquests elements es relacionen entre sí mitjançant els enllaços, tot plegat pren forma d’una xarxa que pot connectar amb altres xarxes.

Per altre banda, un grup d’investigadors liderats per Douglas Englebart van fer una sèrie d’invents importants, com el ratolí, un dispositiu que permetia una comunicació interactiva entre l’humà i l’ordinador.

Els primers hipermèdia o programes interactius, amb intenció educativa, van aparèixer als anys 1990 en Cd-rom. Però els programes interactius amb més impacte van ser els videojocs, que duien les millors qualitats de l’intermèdia: visualitat, sonoritat, moviment, acció, reflexió i participació. Amb el suport del Cd-rom la interacció es realitzà amb un mateix, en canvi, amb la xarxa s’inclouen diferents possibilitats d’interacció, amb altres persones, a través d’intercanvi de missatges, compartint interessos, treballant amb equip, etc. Per tant, la interacció amb els ordinadors pot tenir aplicacions educatives, lúdiques, social i comercials.

La interfície és la clau d'un sistem interactiu, és a dir, un conjunt de grafismes i d'opcions que fan possible el diàleg entre l’usuari i l'ordinador. Una bona interfície convida a interactuar i procura que l’experiència interactiva sigui senzilla i intuïtiva.

Usos educatius dels blogs. Recursos, orientacions i experiències per a docents.


Francesc Balagué i Felipe Zoyas (2008)
Editorial UOC
Col·lecció dirigida a professionals en l'àmbit educatiu.

lunes, 21 de septiembre de 2009

Presentació

Benvinguts, us presento el meu bloc acadèmic.

Les meves intencions en crear aquest nou bloc és reunir, al llarg del semestre, tot tipus de treballs, d'exercicis, resums, ressenyes, comentaris, d'entre altres, que aniré realitzant entorn a totes les assignatures del primer semestre del Grau d'Educació Infantil. Tota aquesta feina reflexarà el meu procés d'ensenyament i aprenentatge en el món educactiu dels infants.

El bloc està obert a tot tipus de reflexions i comentaris amb la finalitat d'apendre i millorar coneixements entorn a l'escola d'educació infantil.

fins aviat!