lunes, 21 de diciembre de 2009

Competències


En el nostre cas, com a futurs mestres, cal afegir a la competència digital dels mestres unes tècniques especifiques i didàctiques que adeqüi al docent a utilitzar les noves tecnologies per ensenyar i per facilitar l’aprenentatge. Així que, ens hem d’actualitzar i continuar formant-nos amb coneixements dels recursos de les TIC.

Hi ha diversos documents que marquen les bases sobre les competències TIC dels docents, les quals, podem destacar:
  • UNESCO's ICT Competency Standards for Teachers.
  • ISTE International Society for Technology in Education.

Recursos com el currículum d’educació infantil , en el nostre cas, ens fa saber què han d’aprendre els nostres futurs alumnes entorn a les TIC.


A l’assignatura de Gestió de la informació i TIC hem ampliat coneixements, com desenvolupar-nos amb fluïdesa per realitzar treballs col·lectius, crear presentacions, editar vídeos, imatges i àudio, hem conegut xarxes de recursos educatives com Educalia, Edu365 i Jclic.
Podem comprovar, tal i com citen els documents, que s’han efectuat alguns dels objectius, com per exemple:

  • Les nocions bàsiques de tecnologia.

Els docents han de conèixer el funcionament bàsic del 'maquinari' i del 'programari', així com les aplicacions d'activitat, un navegador, un programa de comunicacions, un programa de presentació i aplicacions de gestió.


Hem aprofundit el funcionament bàsic amb la primera activitat del “què no sé”. Per altra banda, hem après a operar amb un navegador, com és el cas del Firefox, i a treballar amb programes de presentacions, com el Power Point.


Els docents han de posseir competències i coneixements per crear projectes complexos i vetllar per la seva gestió, per col·laborar amb altres docents i per utilitzar xarxes amb vista a accedir a la informació, als seus col·legues i a experts externs, a fi d'abonar la seva pròpia formació professional.


Hem realitzar projectes amb companys, col·laborar amb professionals, docents en actiu i pedagogs en la recerca d’informació a través dels seus blocs, convertint-nos en blocaires i recercar per la xarxa.

  • Aprofundiment de coneixements

Els docents també hauran de saber utilitzar les TIC per crear i supervisar els plans de projectes dels estudiants de grups d'estudiants o d'estudiants sols.

Ens hem organitzar per treballar individualment, amb la creació d’aquest bloc. També, ens hem coordinat per comunicar-nos a l’hora de fer treball col·lectiu, utilitzant el wiki o GoogleDocs.

  • Creació de coneixements

Els docents han de tenir la capacitat necessària i mostrar la inclinació adequada per experimentar, aprendre contínuament i utilitzar les TIC amb vista a crear comunitats professionals del coneixement.


Avenir docent amb idees creatives utilitzant les TIC. A l’assignatura hem experimentat una gran pluja d’idees per treballar innovant amb els nostres futurs infants.

No hay comentarios:

Publicar un comentario