martes, 8 de diciembre de 2009

Pràctica Google Docs


Google Docs és una eina molt útil i gratuïta que permet treballar en línia amb documents de text, fulles de càlculs, presentacions i formularis. Sempre està disponible i potencia el treball col·laboratiu, ja que podem convidar usuaris a editar la feina.

  • A partir del bloc de Gestió realitzarem la pràctica amb el servei de Google Docs:

Per començar, fem un grup de cinc persones on cadascú obrirà en el seu ordinador la seva pàgina de Gmail. Un membre del grup, crea un document de text amb Google Docs i convida a la resta del grup a poder accedir al document amb l’opció d’ampliar i modificar la informació.

Tot seguit, cada menbre del grup fa una diaposita per crear una presentació centrada en un tema en comú, i així utilitzant-la com a eina de comunicació.La pràctica també sol·licita crear un full de càlcul per recollir informació, des d’ella crear un formulari on es recollirà qüestions relacionades amb la presentació.Després de conèixer aquesta eina de treball, penso que a diferència dels wikis, les estructures són ben diferents. En els wikis, qualsevol usuari pot editar la informació, en canvi, amb Google Docs pots seleccionar els usuaris, per tant, facilitar una feina de presentacions en grup sense la necessitat de ser presents. Per exemple, si cada membre del grup és d’una ciutat diferent, aquesta eina facilitarà que cadascú pugui treballar des de casa seva amb el seu ordinador i completar una feina comuna.

No hay comentarios:

Publicar un comentario